۱۴۰۲/۰۷/۰۴

بازار اجاره واحدهای ریزمتراژ ملتهب تر شده است

وضعیت بازار اجاره واحدهای مسکونی ریزمتراژ در شهر تهران، نشان دهنده التهاب قیمتی شدید در این بخش پرتقاضای ملکی است.
 بازار اجاره واحدهای ریزمتراژ ملتهب تر شده است
بازار اجاره واحدهای ریزمتراژ ملتهب تر شده است
وضعیت بازار اجاره واحدهای مسکونی ریزمتراژ در شهر تهران، نشان دهنده التهاب قیمتی شدید در این بخش پرتقاضای ملکی است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟