۱۴۰۲/۰۷/۰۲

گروه مالی بانک مسکن از جامعه نخبگانی به عنوان سرمایه ارزشمند کشور حمایت می کند

گروه مالی بانک مسکن از جامعه نخبگانی به عنوان سرمایه ارزشمند کشور حمایت می کند
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، رییس هیأت مدیره و نماینده ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری از مرکز نوآوری گروه مالی بانک مسکن بازدید کردند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟