۱۴۰۲/۱۲/۰۷

کاهش سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها/ استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی

کاهش سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها/ استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی
نرخ 18 درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سپرده گذار سود 18 درصدی را ماهانه دریافت می‌کند اما آیا تمام تسهیلات‌گیرنده ها هر ماه سود 18 درصدی را پرداخت می‌کنند؟

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید