۱۴۰۲/۰۷/۰۴

پایان دوره آموزشی "آزمایش دانهول" پس از دو روز

دوره آموزشی " آزمایش دانهول" طی دو روز آموزش و به صورت عملی و تئوری برای کارشناسان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.
پایان دوره آموزشی
دوره آموزشی " آزمایش دانهول" طی دو روز آموزش و به صورت عملی و تئوری برای کارشناسان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟