۱۴۰۳/۰۲/۳۰

پایان دوره آموزشی "آزمایش دانهول" پس از دو روز

دوره آموزشی " آزمایش دانهول" طی دو روز آموزش و به صورت عملی و تئوری برای کارشناسان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.
پایان دوره آموزشی "آزمایش دانهول" پس از دو روز
دوره آموزشی " آزمایش دانهول" طی دو روز آموزش و به صورت عملی و تئوری برای کارشناسان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید