۱۴۰۳/۰۲/۳۰

وزارت راه و شهرسازی با تامین اراضی مناسب به اجرای تولید مسکن سرعت داد

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن به ویژه در موضوع آماده‌سازی زمین به نحو مناسبی عمل کرد.
وزارت راه و شهرسازی با تامین اراضی مناسب به اجرای تولید مسکن سرعت داد
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن به ویژه در موضوع آماده‌سازی زمین به نحو مناسبی عمل کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید