۱۴۰۲/۰۷/۰۴

وزارت راه و شهرسازی با تامین اراضی مناسب به اجرای تولید مسکن سرعت داد

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن به ویژه در موضوع آماده‌سازی زمین به نحو مناسبی عمل کرد.
وزارت راه و شهرسازی با تامین اراضی مناسب به اجرای تولید مسکن سرعت داد
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن به ویژه در موضوع آماده‌سازی زمین به نحو مناسبی عمل کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟