۱۴۰۳/۰۴/۰۵

وبینار تخصصی بین المللی با موضوع «بررسی نظام برنامه ریزی شهری و شهرسازی در آمریکا و ایران»

وبینار تخصصی بین المللی با موضوع «بررسی نظام برنامه ریزی شهری و شهرسازی در آمریکا و ایران»
انجمن علمی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می کند؛  وبینار تخصصی بین المللی با موضوع: «بررسی نظام برنامه ریزی شهری و شهرسازی در آمریکا و ایران» سخنرانان و موضوعات سخن: سخنران: دکتر علی کیافر؛ معمار، شهرساز، پژوهشگر، تحلیلگر مسائل شهری، دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و استاد دانشگاه کالیفرنیا- […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید