۱۴۰۲/۱۲/۰۷

واحدهای نهضت مسکن چقدر ارزش دارد؟

واحدهای نهضت مسکن چقدر ارزش دارد؟
متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری در بازار مسکن شهر تهران بر اساس اعلام مرکز آمار در تیرماه امسال به ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن با نرخ اعلامی دولت یعنی متری ۴.۷ میلیون تومان ۲۸۲ میلیون و با قیمت متری ۸ میلیون تومان مدنظر سازندگان ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید