۱۴۰۲/۰۹/۱۶

نکاتی در مورد اخذ پایان کار ساختمان

اگر تمامی ساخت و سازهای انجام شده طبق جواز ساختمانی باشد ، پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق میگیرد.
نکاتی در مورد اخذ پایان کار ساختمان

 به گزارش اخبار ساخته ها؛ اگر تمامی ساخت و سازهای انجام شده طبق جواز ساختمانی باشد ، پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق میگیرد اما در غیر اینصورت و انجام تخلفات ساختمانی ، پایان کاری صادر نمیگردد ممکن است در مراحل اول اجازه اصلاح و یا پرداخت جریمه نقدی میسر باشد اما در خصوص اضافه بنا و تخلفات ساختمانی از این دست ، کمیسیونی تشکیل شده بنام کمیسیون ماده 100 شهرداری دراین کمیسیون راجع به تخریب تخلفات ساختمانی و یا عدم تخریب و پرداخت جریمه آن تعیین تکلیف میگردد.

در اکثر موارد هنگامیکه تخلفی صورت میگیرد، ممکن است شهرداری تا یک ماه از ادامه روند ساخت و ساز جلوگیری کند که بیشتر این تخلفات بکار گیری نیروهای کارگری غیر مجاز ویا تغییر و عدم اجرای نقشه ساختمانی می باشد .

مشخص است بعد از ممانعت شهرداری در ادامه روند ساخت و ساز مالکین و یا نماینده قانونی آنها می بایست تخلفات صورت گرفته را اصلاح و پس از آن امکان ادامه روند ساخت میسر خواهد بود .

بعد از اتمام مراحل ساخت و ساز و تکمیل ساختمان مالکین و یا نماینده قانونی آنها برای اخذ پایان کار به شهرداری مربوطه مراجعه مینمایند و شهرداری موضوع را به کارشناسان متخصص خود ارجاع می دهد. تمامی قسمتهای ساختمان از جمله پارکینگها ، انباریها ، پشت بام و دیگر قسمتهای مشترک و اختصاصی مطابق ضوابط شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و واحد ها اندازه گیری میشوند و با توجه به وضعیت موجود اگر همه قوانین ساختمانی رعایت شده باشد و ساختمان مطابق با پروانه ساخت باشد ، پایان کار آن صادر خواهد شد.

باید توجه داشت در حال حاضر در شهرهای بزرگ قواعد مربوط به مقررات ملی ساختمان اجرایی بوده و دقت در ساخت بسیار افزایش یافته است به عنوان مثال تاییدیه آتش نشانی در تهران برای تمامی ساختمانهای احداثی الزامی بوده و یا تاییدیه آسانسور که در صورت عدم ارائه آن ، شهرداری از اعطای پایانکار امتناع خواهد نمود .

اهمیت پایان کار

همانطور که مطرح گردید پایانکار مجوزی است که شهرداری ها صادر مینمایند و گواهی مینمایند از نظر شهرداری مربوطه قواعد و ضوابط مربوط به شهرسازی در ساختمان احداثی به خوبی رعایت شده و ادارات دیگر میتوانند با استناد به این گواهی اقدامات قانونی خود را به انجام برسانند از جمله اعطای انشعابات برق ، آب و گاز و همچنین صدرو اسناد تفکیکی برای هر یک از آپارتمان های احداثی.

باید توجه داشت در مواردی که ملک به صورت پیش از ساخت و تکمیل خریداری می گردد الزام فروشنده به اخذ پایانکار می بایست یکی از خواسته های عنوان شده در دادخواست الزام به تنظیم سند باشد که در جهت اطلاع از نحوه طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می توانید به متن مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه مراجعه نمایید .

در صورت فقدان پایان کار امکان دریافت سند میسر نخواهد بود در حالت های مشارکتی (مالک شخص دیگر و سازنده فرد دیگری است) نیز همین روند جاری است مالک باید سازنده را الزام  به اخذ پایانکار نماید در این فرض نیازی به الزام سازنده به تنظیم سند نیست چرا که کل ملک بنام مالک می باشد و ایشان به علت عدم تکمیل ساختمان و اخذ گواهی پایانکار نمی تواند  اسناد تفکیکی  برای خود دریافت نماید .

در حال کلی اگر سازنده یا پیمانکار طبق قوانین و پروانه عمل نکرده و تخلفات بسیار زیادی را مرتکب شده باشد و در واقع امکان اخذ پایان کار از ساختمان سلب میگردد در این فرض خریدار میبایست فروشنده را ملزم به اخذ پایانکار نماید حال باید دادخواستی با مضمون الزام به اخذ پایان کار بر علیه کسی که تعهد بر اخذ پایان کار داشته(به طور معمول سازنده یا پیمانکار متعهد به اخذ پایان کار هستند.)تنظیم گردد که البته رسیدگی و پیگیری این موضوع با موانع و چالشهای بسیاری روبرو است و بررسی آن نیازمند مراجعه به بخش روند رسیدگی می باشد .

انتهای پیام/

منبع خبر: وکیل نادری

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید