۱۴۰۲/۰۷/۰۳

نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی

نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی

کارآفرینی در دوران بحران های اقتصادی   💠 کارآفرینانی کــه در زمــان بحران‌هــای اقتصــادی پایه‌گــذاری می‌شــوند، بــا بهبـود وضـع اقتصـادی عملکـرد بهتـری نسبت به سایر شرکت ها دارنـد . چون این افراد نیز باید در شرایط سخت چالاک تر کار کنند ، نوآوری و صرفه‌جویی و کاهش قیمت تمام شده و دید مالی و مالیاتی […]

نوشته نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟