۱۴۰۳/۰۴/۰۵

نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی

نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی

کارآفرینی در دوران بحران های اقتصادی   💠 کارآفرینانی کــه در زمــان بحران‌هــای اقتصــادی پایه‌گــذاری می‌شــوند، بــا بهبـود وضـع اقتصـادی عملکـرد بهتـری نسبت به سایر شرکت ها دارنـد . چون این افراد نیز باید در شرایط سخت چالاک تر کار کنند ، نوآوری و صرفه‌جویی و کاهش قیمت تمام شده و دید مالی و مالیاتی […]

نوشته نقش کارآفرینی در دوران بحران اقتصادی اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید