۱۴۰۲/۰۷/۰۴

نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون طی مهر 1401

رئیس پایانه مرزی دوغارون از نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون در مهر ماه ۱۴۰۱ از این پایانه مرزی خبرداد.
نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون طی مهر 1401
رئیس پایانه مرزی دوغارون از نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون در مهر ماه ۱۴۰۱ از این پایانه مرزی خبرداد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟