۱۴۰۳/۰۴/۰۵

نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون طی مهر 1401

رئیس پایانه مرزی دوغارون از نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون در مهر ماه ۱۴۰۱ از این پایانه مرزی خبرداد.
نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون طی مهر 1401
رئیس پایانه مرزی دوغارون از نظارت بر تردد ۱۴هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون در مهر ماه ۱۴۰۱ از این پایانه مرزی خبرداد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید