۱۴۰۲/۱۲/۰۴

نخستین نشست تعاملی «گسترش همکاری های جامعه مهندسان شهرساز ایران با نمایندگان جامعه جهانی شهرسازی»؛ (همراه با آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری)

نخستین نشست تعاملی «گسترش همکاری های جامعه مهندسان شهرساز ایران با نمایندگان جامعه جهانی شهرسازی»؛ (همراه با آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری)
واحد شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری جامعه مهندسان شهرساز ایران و دبیرخانه ملی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی برگزار می کند؛  نخستین نشست تعاملی «گسترش همکاری های جامعه مهندسان شهرساز ایران با نمایندگان جامعه جهانی شهرسازی»؛ (همراه با آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری) دبیر علمی و اجرایی: • دکتر الهام امینی؛ دکتری […]

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید