۱۴۰۳/۰۳/۰۵

ملتهب‌‌‌ترین بخش بازار اجاره تهران

وضعیت بازار اجاره واحد‌های مسکونی ریزمتراژ در شهر تهران، نشان‌دهنده التهاب قیمتی شدید در این بخش پرتقاضای ملکی است. تحقیقات میدانی با استناد به مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار پاییزی اجاره مسکن در پایتخت نشان می‌دهد، در شرایطی که التهاب در بازار اجاره همه رده‌های سنی و متراژی آپارتمان‌های مسکونی کماکان ادامه دارد، اما این التهاب در بخش واحد‌های مسکونی ریزمتراژ شدیدتر است.
ملتهب‌‌‌ترین بخش بازار اجاره تهران
وضعیت بازار اجاره واحد‌های مسکونی ریزمتراژ در شهر تهران، نشان‌دهنده التهاب قیمتی شدید در این بخش پرتقاضای ملکی است. تحقیقات میدانی با استناد به مشخصات فایل‌های عرضه شده به بازار پاییزی اجاره مسکن در پایتخت نشان می‌دهد، در شرایطی که التهاب در بازار اجاره همه رده‌های سنی و متراژی آپارتمان‌های مسکونی کماکان ادامه دارد، اما این التهاب در بخش واحد‌های مسکونی ریزمتراژ شدیدتر است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید