۱۴۰۳/۰۴/۰۵

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، علی فتحی را به سمت «عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی» به مدت سه سال منصوب شد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، علی فتحی را به سمت «عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی» به مدت سه سال منصوب شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید