۱۴۰۲/۰۷/۰۳

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، علی فتحی را به سمت «عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی» به مدت سه سال منصوب شد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، علی فتحی را به سمت «عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی» به مدت سه سال منصوب شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟