۱۴۰۲/۰۷/۰۲

مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان هرند رسیدگی شد

در جلسه‌ای که به منظور رفع مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان هرند برگزار شد سرعت بخشی به الحاق اراضی جهت تامین مابقی زمین مورد نیاز این طرح در شهرستان هرند، مورد تاکید قرار گرفت.
مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان هرند رسیدگی شد
در جلسه‌ای که به منظور رفع مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان هرند برگزار شد سرعت بخشی به الحاق اراضی جهت تامین مابقی زمین مورد نیاز این طرح در شهرستان هرند، مورد تاکید قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟