۱۴۰۱/۱۱/۱۴

مدیریت ساخته‌هاضرورت مهندسی و حفظ سرمایه‌ فردی و ملی

مدیریت ساخته‌ها برای حفظ سرمایه‌های فردی و ملی، ضرورت مهندسی و حفاظت از منابع مالی و دارایی‌ها ست.
مدیریت ساخته‌هاضرورت مهندسی و حفظ سرمایه‌ فردی و ملی

 به گزارش اخبار ساخته‌ها؛ مدیریت ساخته‌ها برای حفظ سرمایه‌های فردی و ملی،  ضرورت مهندسی و حفاظت از منابع مالی و دارایی‌ها در راستای افزایش بهره وری و بهره برداری صحیح و افزایش عمر و کارایی ساخته‌ها و کاهش هزینه‌های بهره برداری و نگهداری است.

توسعه مهارت‌های فردی در جایگاه مدیر ساخته‌ها، مستلزم فراگیری دانش‌هایی اعم از مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت، رهبری و استراتژی، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت شرایط اضطراری و بحران و سایر زیر سیستم‌های آن است. همچنین از اهداف مهم این رشته، مواجهه با چالش‌های بهره برداری صحیح و پیاده سازی راهبردهای مناسب برای نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف ساخته‌ها است.

 یکی از زیر سیستم های مدیریت ساخته ها مدیریت دارائی های فیزیکی است:

مدیریت ساخته‌ها در همه ساخته‌های بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی قابل پیاده سازی است. این رشته با ابعاد توسعه پایدار کشور و مباحث ارتقای سطح تاب آوری ساخته‌ها و حفظ سرمایه‌های ملی شامل تمامی ساخته‌های در سطح کشور اعم از مجتمع‌ها و ساختمان‌های مسکونی، مجتمع‌های اداری و تجاری، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مجموعه‌های صنعتی، زیر ساخت‌ها و بسیاری ساخته‌های دیگر سر و کار دارد.

یکی از زیر سیستم های مدیریت ساخته ها مدیریت بهره برداری و نگهداری و تعمیرات است:

کاربرد نرم افزارها در مدیریت ساخته ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

نقش مدیران ساخته ها عبارتند از:

استفاده بهینه از فناوری‌های مدیریت ساخته‌ها

مدیریت کیفیت در ساخته ها

بهره برداری مطلوب و بهینه از ساخته ها

نگهداری و تعمیرات صحیح و با استراتژی های مناسب در ساخته‌ها

مشارکت محیطی و ارتقای سطح تاب آوری در ساخته‌ها

مدیریت توسعه و پایدار سازی

کاربرد مدل‌ها و استراتژی های مناسب در اداره ساخته‌ها

مدیریت ارتباطات و عوامل انسانی در ساخته‌ها

مدیریت مقابله با شرایط اضطراری و بحران در ساخته‌ها

مدیریت دارایی‌های فیزیکی در ساخته‌ها

مدیریت پروژه‌های نگهداری، تعمیرات  و مهندسی در ساخته‌ها

روش‌های مناسب تأمین منابع مالی برای اداره ساخته‌ها

کاهش هزینه‌های دوران بهره برداری و نگهداری از ساخته‌ها

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساخته‌ها

یکی از مسائل مهم در مدیریت ساخته‌ها ، استانداردهای مربوطه است.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟