۱۴۰۳/۰۳/۲۸

فراهم‌سازی حداکثر امکانات رفاهی برای تماشاگران ایرانی در قطر

در دیدار وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران با وزیر حمل و نقل کشور قطر فراهم‌سازی حداکثر امکانات رفاهی برای تماشاگران ایرانی در بازی‌های جام جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
فراهم‌سازی حداکثر امکانات رفاهی برای تماشاگران ایرانی در قطر
در دیدار وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران با وزیر حمل و نقل کشور قطر فراهم‌سازی حداکثر امکانات رفاهی برای تماشاگران ایرانی در بازی‌های جام جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید