۱۴۰۳/۰۴/۰۴

طرح ویژه جابجایی زائران رضوی تا نهم مهرماه ادامه می یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح ویژه جابجایی زائران رضوی به مدت هشت روز و تا نهم مهرماه ادامه خواهد داشت.
طرح ویژه جابجایی زائران رضوی تا نهم مهرماه ادامه می یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح ویژه جابجایی زائران رضوی به مدت هشت روز و تا نهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید