۱۴۰۳/۰۴/۰۵

ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران را تصویب کرد.
ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران را تصویب کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید