۱۴۰۳/۰۳/۲۸

صنعت هوایی با تمام توان در خدمت زائران اربعین حسینی است

سازمان هواپیمایی کشوری تمامی تلاش خود را جهت تعیین حداقل قیمت بلیت، انتقال حداکثری زائران به عتبات و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه گران به کار بسته و تصمیمات لازم را اتخاد کرده است.
صنعت هوایی با تمام توان در خدمت زائران اربعین حسینی است
سازمان هواپیمایی کشوری تمامی تلاش خود را جهت تعیین حداقل قیمت بلیت، انتقال حداکثری زائران به عتبات و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه گران به کار بسته و تصمیمات لازم را اتخاد کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید