۱۴۰۳/۰۲/۳۰

صدیف بدری ؛نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی: بافت فرسوده ظرفیت بالقوه پایتخت برای ساخت مسکن

نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس با بیان اینکه حدود ۵ هزار هکتار اراضی بافت فرسوده در تهران وجود دارد از برگزاری جلسه ویژه برای اخذ تصمیم عملیاتی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده تهران خبر داد. نوشته صدیف بدری ؛نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی: بافت فرسوده ظرفیت بالقوه پایتخت برای ساخت مسکن اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.
صدیف بدری ؛نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی: بافت فرسوده ظرفیت بالقوه پایتخت برای ساخت مسکن

نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس با بیان اینکه حدود ۵ هزار هکتار اراضی بافت فرسوده در تهران وجود دارد از برگزاری جلسه ویژه برای اخذ تصمیم عملیاتی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده تهران خبر داد.

نوشته صدیف بدری ؛نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی: بافت فرسوده ظرفیت بالقوه پایتخت برای ساخت مسکن اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید