۱۴۰۲/۰۷/۰۲

رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="1042" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید" loading="lazy" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456.jpg 1080w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-300x289.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-1024x988.jpg 1024w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-768x741.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div> <p>پایگاه خبری تاسیسات نیوز در برنامه لایو اینستاگرامی سه شنبه های خود در برنامه جنجالی «فاز 4» این هفته گفت و گویی با حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی دارد و از رازهای ناگفته سود و زیان تولید در عرصه تاسیسات پرده بر می دارد. </p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af/">رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید
رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید

پایگاه خبری تاسیسات نیوز در برنامه لایو اینستاگرامی سه شنبه های خود در برنامه جنجالی «فاز 4» این هفته گفت و گویی با حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی دارد و از رازهای ناگفته سود و زیان تولید در عرصه تاسیسات پرده بر می دارد.

نوشته رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟