۱۴۰۳/۰۴/۰۴

رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="1042" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید" loading="lazy" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456.jpg 1080w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-300x289.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-1024x988.jpg 1024w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/09/5d069b5f-580c-46bb-8574-1c9fd9126456-768x741.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div> <p>پایگاه خبری تاسیسات نیوز در برنامه لایو اینستاگرامی سه شنبه های خود در برنامه جنجالی «فاز 4» این هفته گفت و گویی با حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی دارد و از رازهای ناگفته سود و زیان تولید در عرصه تاسیسات پرده بر می دارد. </p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af/">رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید
رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید

پایگاه خبری تاسیسات نیوز در برنامه لایو اینستاگرامی سه شنبه های خود در برنامه جنجالی «فاز 4» این هفته گفت و گویی با حمیدرضا شاهرخی مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی دارد و از رازهای ناگفته سود و زیان تولید در عرصه تاسیسات پرده بر می دارد.

نوشته رازهای سود و زیان تولید را از زبان تولیدکننده برتر کشور بشنوید اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید