۱۴۰۲/۱۲/۱۵

دولت با پیش فرض همکاری صددرصدی مجلس، نمایندگان را نادیده گرفته

دولت با پیش فرض همکاری صددرصدی مجلس، نمایندگان را نادیده گرفته
با وجود رای بالایی که «مجلس انقلابی» به وزرای دولت سیزدهم داد، اما در یک سالگی فعالیت دولت رئیسی، گویی این ارتباط آن گونه که باید و شاید سامان نیافته و خواسته و ناخواسته به تضعیف ماموریت قانونی نظارت نمایندگان و مجلس بر دولت منتهی شده است. گلایه ها وشکایت ها در این باره مدت هاست و به دفعات ، رسانه ای شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید