۱۴۰۳/۰۳/۰۵

دفاع از سیاست ناجور؟

«دنیای‌اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی، از تخصیص منابع و اعتبارات مختص بخش مسکن توسط یک بانک دولتی -که به عنوان بانک تخصصی، ماموریت تامین مالی بخش مسکن و ساختمان را بر عهده دارد- به بنگاه‌‌‌های کاملا نامرتبط با بخش مسکن خبر داد. در آن گزارش، با اشاره به اینکه «ماموریت بانک تخصصی و توسعه‌‌‌ای در نوشته دفاع از سیاست ناجور؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
دفاع از سیاست ناجور؟

«دنیای‌اقتصاد» هفته گذشته در گزارشی، از تخصیص منابع و اعتبارات مختص بخش مسکن توسط یک بانک دولتی -که به عنوان بانک تخصصی، ماموریت تامین مالی بخش مسکن و ساختمان را بر عهده دارد- به بنگاه‌‌‌های کاملا نامرتبط با بخش مسکن خبر داد. در آن گزارش، با اشاره به اینکه «ماموریت بانک تخصصی و توسعه‌‌‌ای در

نوشته دفاع از سیاست ناجور؟ اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید