۱۴۰۲/۰۷/۰۲

درخواست وزیر اقتصاد از مدیرعامل بانک ملی پس از سرقت هالیوودی

درخواست وزیر اقتصاد از مدیرعامل بانک ملی پس از سرقت هالیوودی
این یک فرصت با هزینه بزرگ برای این بود که در کل سازوکارهای مسئولیت امانی سیستم بانکی دقت بیشتری صورت بگیرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟