۱۴۰۳/۰۴/۰۴

تسریع در اخذ پروانه ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور در محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان و در دیدار با سازندگان این طرح راهکارهای مناسبی جهت سرعت دهی به روند اخذ پروانه ساختمانی را ارائه داد.
تسریع در اخذ پروانه ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور در محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان و در دیدار با سازندگان این طرح راهکارهای مناسبی جهت سرعت دهی به روند اخذ پروانه ساختمانی را ارائه داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید