۱۴۰۳/۰۴/۰۵

ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار/ صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور

در جلسه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر بر ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار و صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور تاکید شد.
ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار/ صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور
در جلسه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر بر ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار و صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور تاکید شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید