۱۴۰۲/۰۷/۰۳

ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار/ صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور

در جلسه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر بر ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار و صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور تاکید شد.
ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار/ صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور
در جلسه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر بر ترانزیت ورودی و خروجی بیش از یک میلون و ۵۰۰ تن کالا از پایانه مرزی بیله سوار و صدور مجور برای ورود چهار هزار وسیله نقلیه زیر پنج سال کارکرد به کشور تاکید شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟