۱۴۰۳/۰۳/۰۵

بشنوید| فعالیت سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور

گزارش آخرین وضعیت آب و هوای کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.
بشنوید| فعالیت سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور
گزارش آخرین وضعیت آب و هوای کشور را از رادیو اینترنتی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بشنوید.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید