۱۴۰۲/۱۲/۰۴

بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده با امکان تهاتر زمین تکمیل می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با رادیو تهران گفت: در اجرای سند تحول دولت مردمی سیزدهم بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده با امکان تهاتر زمین تکمیل می‌شود.
بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده با امکان تهاتر زمین تکمیل می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با رادیو تهران گفت: در اجرای سند تحول دولت مردمی سیزدهم بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده با امکان تهاتر زمین تکمیل می‌شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید