۱۴۰۳/۰۲/۳۰

برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی لرستان

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="544" height="547" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="آخرین خبر در باره صلاحیت های نقشه برداری" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان.jpg 544w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-298x300.jpg 298w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-150x150.jpg 150w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2022/01/نظام-مهندسی-ساختمان-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 544px) 100vw, 544px" /></div> <p>مجمع عمومی سالانه نوبت دوم سال ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با حضور اعضای سازمان استان برگزار شد.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7/">برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی لرستان</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی لرستان
آخرین خبر در باره صلاحیت های نقشه برداری

مجمع عمومی سالانه نوبت دوم سال ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با حضور اعضای سازمان استان برگزار شد.

نوشته برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم نظام مهندسی لرستان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید