۱۴۰۳/۰۳/۰۲

برگزاری جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان نظام مهندسی

<p>به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان روز چهارشنبه 16/06/1401 با حضور متخصصان حقوقی و مهندسی در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/">برگزاری جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان نظام مهندسی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
برگزاری جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان نظام مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان روز چهارشنبه 16/06/1401 با حضور متخصصان حقوقی و مهندسی در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

نوشته برگزاری جلسه بررسی و تدوین قراردادهای همسان نظام مهندسی اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید