۱۴۰۳/۰۴/۰۵

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت وام خرد

یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است.
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت وام خرد

به گزارش اخبار ساخته ها؛ بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران و همچنین تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد « الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌ یار‌»را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب‌وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب‌وکارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات‌یار» شناخته‌می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد بوده و به‌عنوان واسط بین موسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند.

یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است. به این دلیل بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران اقدام کند. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان « الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌ یار‌» تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه ۰۲.۲۵۰۹۵۰ به تاریخ ۱۳دی‌ماه۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 برخی از مهم‌ترین احکام ضوابط یادشده به شرح زیر است:  هرگونه همکاری موسسه اعتباری با تسهیلات‌یار صرفا با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز است. موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات‌یار موظف به رعایت تمام قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، اخذ تامین کافی، استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات‌یار در دفاتر آن موسسه اعتباری است.

موسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌یار نیست و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تامین‌کننده کالا و خدمات واریز کند. موسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات‌یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات‌یار خودداری کند. بانک‌ها باید مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌‌/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید