۱۴۰۲/۰۷/۰۴

بازرسی مشترک نهادهای نظارتی از فروش بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی

تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی اعلام کرد: بازار فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین توسط گروه بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی مورد پایش قرار می‌گیرد و بر همین اساس عملکرد فروش دو شرکت هواپیمایی بررسی قرار گرفت.
بازرسی مشترک نهادهای نظارتی از فروش بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی
تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی اعلام کرد: بازار فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین توسط گروه بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی مورد پایش قرار می‌گیرد و بر همین اساس عملکرد فروش دو شرکت هواپیمایی بررسی قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟