۱۴۰۳/۰۴/۰۵

بازرسی مشترک نهادهای نظارتی از فروش بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی

تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی اعلام کرد: بازار فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین توسط گروه بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی مورد پایش قرار می‌گیرد و بر همین اساس عملکرد فروش دو شرکت هواپیمایی بررسی قرار گرفت.
بازرسی مشترک نهادهای نظارتی از فروش بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی
تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی اعلام کرد: بازار فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین توسط گروه بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی مورد پایش قرار می‌گیرد و بر همین اساس عملکرد فروش دو شرکت هواپیمایی بررسی قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید