۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح بازنگری فرآیند ضوابط سرمایه‌گذاری در بخش دریایی و بندری از ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران خبر داد.
ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح بازنگری فرآیند ضوابط سرمایه‌گذاری در بخش دریایی و بندری از ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟