۱۴۰۳/۰۴/۰۴

ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح بازنگری فرآیند ضوابط سرمایه‌گذاری در بخش دریایی و بندری از ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران خبر داد.
ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح بازنگری فرآیند ضوابط سرمایه‌گذاری در بخش دریایی و بندری از ارائه تخفیف‌های ۹۵ درصدی واگذاری اراضی بندری به سرمایه‌گذاران خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید