۱۴۰۲/۱۲/۰۴

ادارات شهرستانی محدودیتی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی قرار ندهند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: استان سمنان به لحاظ موقعیت خاص راه‌های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این رو باید سعی شود هیچ جاده‌ای زمستان امسال مسدود نشود.
ادارات شهرستانی محدودیتی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی قرار ندهند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: استان سمنان به لحاظ موقعیت خاص راه‌های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این رو باید سعی شود هیچ جاده‌ای زمستان امسال مسدود نشود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید