۱۴۰۱/۰۹/۱۵

اجبار رعایت ضوابط معلول جهت ساخت ساختمان

کلیه مجتمع‌های مسکونی بیش از 1000 مترمربع زیربنا ویا بیش از 10 واحد مسکونی باید ارتباطات عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابلیت استفاده برای معلولان جسمی-حرکتی را داشته باشند.
اجبار رعایت ضوابط معلول جهت ساخت ساختمان

 به گزارش اخبار ساخته‌ها؛ باید ورودی‌های ساختمان شامل پله، رمپ خودرو و جک معلول به صورت مناسب در نقشه‌های سازه ارائه و سرگیری طبقه زیرین در آن ناحیه کنترل شود.

ضوابط رمپ معلولان

حداقل عرض مفید رمپ معلولان 1/10متر  و حداقل عرض پاگرد برای افراد معلول 1.5متر می باشد.

شیب رمپ معلولان حداکثر 8 درصد درنظر گرفته شود.

در صورت طراحی رمپ با شیب 8  درصد نیاز به استفاده از جک معلول نمی‌باشد.

طول مسافت پیمایشی برای رسیدن به فضای امن باید فاقد پله و اختلاف سطح باشد، در غیر این صورت لازم است شیب راه برای حرکت معلول و یا برانکارد وجود داشته باشد و در صورت جانمایی شیب راه در طرح باید دستگیره ویژه عبور معلولان ازشیب راه نیز جانمایی شود.

ضوابط آسانسور برای معلولان

در ساختمان‌های مسکونی که تعبیه آسانسور اجباری است، باید یک آسانسور قابل حمل صندلی چرخدار (از نوع 450 یا 600 کیلوگرمی) مناسب برای معلولان جسمی حرکتی نصب شده باشد. با توجه به لزوم استفاده از آسانسور و دسترسی و امکان استفاده از آن، رعایت موارد مربوطه در کلیه ساختمان‌های دارای آسانسور الزامی است. فضای جلوی آسانسور برای معلولان حداقل 150 در 150 سانتیمتر است.

 ابعاد استاندارد سرویس بهداشتی برای معلولان

سرویس معلولان حداقل حدود ۱۵۰ در ۱۷۰ سانتیمتر

ضوابط پارکینگ برای معلولان

به ازای هر 8  واحد پارکینگ معمولی، یک پارکینگ برای معلولان در نظر گرفته شود.

نزدیکترین پارکینگ به آسانسور و ورودی، باید به معلولان اختصاص یابد.

طول و عرض پارکینگ برای معلولان 5 در 3/5 متر است.

ضوابط درب برای معلولان

عرض هیچ در داخلی واحد معلولان نباید کمتر از 100 سانتیمتر باشد.

ورودی اصلی ساختمان‌ها باید برای استفاده معلولان در نظر گرفته شود و به سواره‌رو و پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد.

ضوابط راهرو برای معلولان

عرض راهروها برای معلولان حداقل 150 سانتیمتر است.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید