۱۴۰۳/۰۴/۰۳

آشنایی با انواع سند ساختمانی

در این مقاله با انواع سند ساختمانی آشنا خواهید شد.
آشنایی با انواع سند ساختمانی

 

1) سند مشاع

مشاع یعنی شریک بودن و زمانی که یک ملک چند مالک دارد و هر یک از مالکین بخشی از این ملک را صاحب میباشند و هر یک سند رسمی در اختیار دارند را سند مشاع میگویند.

2) سند شش دانگ

مالک این سند یک شخص است و این سند معتبرترین نوع سند است.

3) سند مفروز

در یک زمین مشاع اگر یکی از شرکا بخواهد سند جدا بگیرد و ملک بسازد ملک ساخته شده بین تمام شرکا به اندازه سهمشان از زمین باید تقسیم شود که این مدل سندها خیلی پر درد سر است.

4) سند منگوله دار

برای اموال غیر منقول صادر میگردد این اسناد دفترچه ای چند برگ هستند با قید اوصاف ملک و مالک و تعدادی صفحات خالی و در نهایت پلمپ شده توسط نخ و سربی که نتوان برگی از آن خارج کرد که امکان جعل این اسناد خیلی بالاست.

5) سند تک برگ

این سند تنها یک برگ است و هولوگرامی مخصوص بر روی آن قرار میگیرد و در نتیجه به راحتی قابل جعل کردن نیست و مشخصات ملک و مالک به صورت سیستمی و الکترونیکی ثبت میشود و بعد از هر بار معامله سند باید توسط خریدار به اداره ثبت تحویل داده شود و با ابطال سند ، سند تک برگ جدیدی به نام خریدار جدید صادر شود بر روی سند تک برگ نقشه محل موقعیت ملک در مقیاس یک دوهزارم در قسمت پایین صفحه نشان داده میشود. این سندها به جای سندهای منگوله دار آمدند.

6) سند اعیان

اگر ساختمانی بسازیم و فقط یک طبقه یا یک واحد آن را بفروشیم در این حالت خریدار فقط مالک ملک خریداری شده است نه زمین آن و سندی که میگیرد سند اعیان یا ملک است و شامل عرصه یا زمین نمیشود.

7) سند عرصه

سند مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا میشود.

8) سند وقفی

سندی است که صاحب ملک یا زمین ، آنها را وقف کرده و اداره ی اوقاف این ملکها را به صورت ۹۹ ساله به دیگران منتقل میکند و از آنها اجاره میگیرد خرید و فروش اموال ،وقفی، بدون اجازه گرفتن از اداره اوقاف تخلف به حساب می آید.

9) سند ورثه ای

زمانی که مالک ملکی فوت میکند ملک به وراث وی انتقال می یابد در این صورت چنین ملکی را ملک ورثه ای مینامند و سند مالکیت باید به نام فردی باشد که فوت نموده است. گواهی انحصار وراثت مهمترین مدرکی است که میتوان به وسیله آن احراز مالکیت نمود. گواهی انحصار وراثت از سوی شورای حل اختلاف صادر می شود و در آن نام ورثه و میزان ارث هر یک ذکر شده است. لازم به ذکر است در زمان خرید ملک ورثهای علاوه بر مشاهده گواهی انحصار وراثت و شناسنامه متوفی احتمال وجود وراث دیگر نیز بررسی شود.

10) سند المثنی

اگر به دلایلی سند رسمی ملک گم ،شود صاحب ملک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز باید درخواست سند رسمی المثنی دهد.

11) سند معارض

اگر برای یک ملک مشخص دو سند رسمی با نام و تاریخ متفاوت صادر شده باشد دادگاه بعد از بررسیهای لازم برای هر کدام از دو سندی که در ملک دیگری تعرض کرده باشد حکم ابطال سند میدهد.

12) سند شورایی

به سند عادی که توسط شورای محلی یک منطقه مهر شده باشد سند شورایی میگویند این سند اعتبار سند رسمی را ندارد و برای تبدیل آن به سند رسمی باید مراحل بسیاری زیادی در اداره های ثبت اسناد پشت سر گذاشته شود.

13) سند وکالتی

سندی که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل فروشندهی اصلی تنظیم شده باشد را وکالتی میگویند. گاهی اوقات ممکن است به هر دلیلی از جمله ،بیماری، فوت و.... یک یا چند نفر از سوی یک نفر وکالت داشته باشند, دقت کنید مشخصات وکیل که در شناسنامه و کارت ملی قید شده است و مشخصات ملک که در سند قید شده است، کاملا در وکالتنامه نوشته شده باشند و حقیقی بودن وکالتنامه را در دفاتر ثبت اسناد بررسی کنید.

14) سند بنچاق

سندهای قدیمی هستند که توسط افراد سرشناسی که در بین مردم چهره مقبولی داشتند مورد تایید قرار گرفته اند و امروزه رواج ندارند اما بعد از تایید صحت آنها نزد مراجع قانونی دارای اعتبار میباشند .

15) سند رهنی

اگر خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام بانکی استفاده کنند در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود، در رهن بانک نگه داشته میشود و این مسئله در خود سند هم قید میگردد. اگر وام گیرنده نتواند در موعد مقرر وام خود را پرداخت کند بانکی که سند در رهن آن است حق دارد که ملک را تصاحب کند.

 

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید