۱۴۰۲/۰۷/۰۲

آزمون ورود به حرفه مهندسان گلستان با حضوربیش از ۷ هزار نفر برگزار می شود

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: آزمون تشریحی و تستی ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی و صلاحیت کارشناس ماده ۲۷ با حضور بیش از ۷ هزار نفر در روزهای آتی برگزار می شود.
آزمون ورود به حرفه مهندسان گلستان  با حضوربیش از ۷ هزار نفر برگزار می شود
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: آزمون تشریحی و تستی ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی و صلاحیت کارشناس ماده ۲۷ با حضور بیش از ۷ هزار نفر در روزهای آتی برگزار می شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟