۱۴۰۳/۰۲/۳۰

آزمون ورود به حرفه مهندسان گلستان با حضوربیش از ۷ هزار نفر برگزار می شود

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: آزمون تشریحی و تستی ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی و صلاحیت کارشناس ماده ۲۷ با حضور بیش از ۷ هزار نفر در روزهای آتی برگزار می شود.
آزمون ورود به حرفه مهندسان گلستان  با حضوربیش از ۷ هزار نفر برگزار می شود
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: آزمون تشریحی و تستی ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان، تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی و صلاحیت کارشناس ماده ۲۷ با حضور بیش از ۷ هزار نفر در روزهای آتی برگزار می شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید