۱۴۰۳/۰۳/۰۵

آخرین خبر در باره کیفیت آب تهران

مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص کیفیت آب در کشور، گفت: نظارت ویژه ای از سوی شرکت های آب و فاضلاب، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بر کیفیت آب در تمام شهرها و حتی روستاها وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی در این خصوص نیست. نوشته آخرین خبر در باره کیفیت آب تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
آخرین خبر در باره کیفیت آب تهران
قطعی آب

مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در خصوص کیفیت آب در کشور، گفت: نظارت ویژه ای از سوی شرکت های آب و فاضلاب، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بر کیفیت آب در تمام شهرها و حتی روستاها وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی در این خصوص نیست.

نوشته آخرین خبر در باره کیفیت آب تهران اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید