۱۴۰۳/۰۵/۰۳

چگونه آبخوان های ایران خالی شدند؟

این ویدئوی کوتا، روند زمانی ممنوعه شدن دشت های کشور را نشان مید هد.

به گزارش اخبار ساخته ها؛ در حوزه مدیریت آب، اصطلاح < دشت ممنوعه>به معنی برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیر زمینی است.

بخشی از آب های زیرزمینی قابل تجدید هستند اما اگر نرخ برداشت آب بیش از نرخ تغذیه آبخوان باشد، رفته رفته آبخوان از آب خالی می شود که علاوه بر از دست رفتن منبع آب زیر زمینی، خطر فرو نشست زمین نیز منطقه را تهدید می کند. به همین دلیل به دشت هایی که آبخوان های آنها با خطر روبرو شده اند، دشت های < ممنوعه> و < ممنوعه بحرانی> گفته می شود.

این ویدئو همچنین روند زمانی تصویب قوانین و مقررات در حوزه مدیریت آب در کشور را نیز نشان می دهد.

آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده است، هم اکنون از 609 دشت کشور، 410 دشت در وضعیت <ممنوعه> و < ممنوعه بحرانی> قرار دارند.

نکته جالب و البته قابل تامل اینکه سالانه 42 میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی کشور برداشت می شود که 85 درصد این این برداشت ها توسط < چاه های مجاز > انجام می گیرد. این بدان معناست که مجوزهای بیش از ظرفیت دولتی در شکل گیری این وضعیت نقش داشته است.

طبق اعلام وزارت نیرو، در کل کشور جمعا حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز وجود دارد.

این ویدئو در مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تهیه شده است.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید