روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری خود، با اعلام این آمار، ضمن تشریح شرایط خاص بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد که آنها را نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی فوری کرده است، از عملکرد برخی بانک‌ها و شهرداری‌‌‌ها در حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده گلایه کرد. محمد آیینی بافت‌‌‌های فرسوده، ناپایدار و ناکارآمد را نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌‌‌های اداری، مالی و شهرسازی قوی و همچنین توجه ویژه در همه بخش‌‌‌ها به‌خصوص از سوی شهرداری‌‌‌ها و دولت دانسته و گفت: برآوردها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی برای نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور، ۸ ماه است و این میزان به طور متوسط برای تهران ۶ ماه محاسبه می‌شود.

هر چند در برخی موارد دیده شده صدور برخی پروانه‌‌‌ها تا ۲۴ ماه نیز به طول انجامیده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین معضلات نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده از گذشته تا امروز است. او البته اعلام کرد که تمهیداتی در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شده است که این زمان به حداکثر سه ماه و به طور متوسط به دو ماه کاهش یابد. آیینی همچنین از تلاش برای اختصاص وام ارزان‌قیمت حتی با نرخ سود کمتر از نهضت ملی مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که اقدام به خرید مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده به شرط قرمز شدن فرم «ج» آنها کنند، خبر داد.