۱۴۰۲/۰۱/۰۵

شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین

تصاویر بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس

تصاویر بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس

بازدید دوره‌ای واحد ۶ نیروگاه خلیج فارس برای کاهش خروج اضطراری و آمادگی بیشتر تولید برق انجام می شود

Image
نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟