۱۴۰۳/۰۵/۰۳

گواهینامه فنی راهکاری برای کنترل کیفی ساخت نهضت مسکن

<img src="https://akhbarsakhteman.com/news_images/housing-market-16955.jpg" alt="گواهینامه فنی راهکاری برای کنترل کیفی ساخت نهضت مسکن" title="گواهینامه فنی راهکاری برای کنترل کیفی ساخت نهضت مسکن" /><br/>سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راهکار کنترل کیفی ساخت و سازها در طرح نهضت ملی مسکن را ارائه گواهینامه و تاییدیه فنی برشمرد و از امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان خبر داد.
 گواهینامه فنی راهکاری برای کنترل کیفی ساخت نهضت مسکن
گواهینامه فنی راهکاری برای کنترل کیفی ساخت نهضت مسکن
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی راهکار کنترل کیفی ساخت و سازها در طرح نهضت ملی مسکن را ارائه گواهینامه و تاییدیه فنی برشمرد و از امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید