۱۴۰۲/۰۷/۱۲

کارگران برای خانه دار شدن باید 133 سال صبر کنند!

تهران کارگران را از خود رانده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه دار شدن در تهران ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند که عملا غیرممکن است!
 کارگران برای خانه دار شدن باید 133 سال صبر کنند!
کارگران برای خانه دار شدن باید 133 سال صبر کنند!
تهران کارگران را از خود رانده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه دار شدن در تهران ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند که عملا غیرممکن است!

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها