۱۴۰۳/۰۵/۰۲

پیشنهاد تکراری درباره تغییر ساختار شهرداری

پیشنهاد تجمیع پروژه های عمرانی شهرداری تهران در معاونت فنی و عمرانی این نهاد به تازگی توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است اما این پیشنهاد ظاهرا در همین حد باقی مانده و به دنبال آن برنامه ای برای اصلاح ساختار در شهرداری تهران توسط پارلمان شهری دنبال نمی شود.
 پیشنهاد تکراری درباره تغییر ساختار شهرداری
پیشنهاد تکراری درباره تغییر ساختار شهرداری
پیشنهاد تجمیع پروژه های عمرانی شهرداری تهران در معاونت فنی و عمرانی این نهاد به تازگی توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است اما این پیشنهاد ظاهرا در همین حد باقی مانده و به دنبال آن برنامه ای برای اصلاح ساختار در شهرداری تهران توسط پارلمان شهری دنبال نمی شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید