۱۴۰۲/۰۷/۰۲

وعده های مسکنی دولت اجرایی نشده اند

عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مردم زمین برای ساخت‌ واحد‌های یک طبقه داده می شود. این ادعای وزیر در حالی است که هیچ یک از وعده های مرتبط با بخش مسکن محقق نشده و تمام وعده های دولت جنبه تبلیغاتی و شعاری داشتند و هیچ یک به اجرا نرسیدند.
 وعده های مسکنی دولت اجرایی نشده اند
وعده های مسکنی دولت اجرایی نشده اند
عضو اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که مردم زمین برای ساخت‌ واحد‌های یک طبقه داده می شود. این ادعای وزیر در حالی است که هیچ یک از وعده های مرتبط با بخش مسکن محقق نشده و تمام وعده های دولت جنبه تبلیغاتی و شعاری داشتند و هیچ یک به اجرا نرسیدند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟