۱۴۰۲/۰۷/۰۳

نگاهی بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن

سازمان ملی زمین و مسکن تا دهه اول مهرماه سال جاری به تامین یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۵۴ تعداد واحد- زمین برای طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرده است.
 نگاهی بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن
نگاهی بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن
سازمان ملی زمین و مسکن تا دهه اول مهرماه سال جاری به تامین یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۵۴ تعداد واحد- زمین برای طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟