۱۴۰۱/۰۹/۰۷

قیمت خانه های کوچک متراژ در پایتخت چقدر است؟

بررسی بازار مسکن در تهران نشان می دهد قیمت یک واحد مسکونی ۴۵ متری در ظفر حدود ۵.۳ میلیارد تومان و آپارتمان ۵۰ متری در در خیابان کارگر ۸۹۰ میلیون تومان است.
 قیمت خانه های کوچک متراژ در پایتخت چقدر است؟
قیمت خانه های کوچک متراژ در پایتخت چقدر است؟
بررسی بازار مسکن در تهران نشان می دهد قیمت یک واحد مسکونی ۴۵ متری در ظفر حدود ۵.۳ میلیارد تومان و آپارتمان ۵۰ متری در در خیابان کارگر ۸۹۰ میلیون تومان است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید