۱۴۰۲/۰۷/۰۲

صنعت ساخت و ساز با کاهش فعالیت رو به رو شده است

شاخص مدیران خرید بخش ساختمان به یکی از پایین ترین سطوح خود در سه سال اخیر رسیده است و این نشان دهنده سیگنالی دیگر از زمستان سخت خانه سازی در صنعت ساخت و ساز است.
 صنعت ساخت و ساز با کاهش فعالیت رو به رو شده است
صنعت ساخت و ساز با کاهش فعالیت رو به رو شده است
شاخص مدیران خرید بخش ساختمان به یکی از پایین ترین سطوح خود در سه سال اخیر رسیده است و این نشان دهنده سیگنالی دیگر از زمستان سخت خانه سازی در صنعت ساخت و ساز است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟