۱۴۰۲/۰۷/۰۲

صلابت وزارت راه و شهرسازی احیا نشده است

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه زیرساخت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم نیست، گفت: پس از ۱۰ سال هنوز صلابت وزارت راه احیا نشده است.
 صلابت وزارت راه و شهرسازی احیا نشده است
صلابت وزارت راه و شهرسازی احیا نشده است
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه زیرساخت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم نیست، گفت: پس از ۱۰ سال هنوز صلابت وزارت راه احیا نشده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟