۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ساخت مسکن در شهر جدید هشتگرد تسریع می شود

در بازدید مدیرکل دفتر توسعه مسکن از پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی در شهر جدید هشتگرد بر تسریع ساخت مسکن در این شهر تاکید شد.
 ساخت مسکن در شهر جدید هشتگرد تسریع می شود
ساخت مسکن در شهر جدید هشتگرد تسریع می شود
در بازدید مدیرکل دفتر توسعه مسکن از پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی در شهر جدید هشتگرد بر تسریع ساخت مسکن در این شهر تاکید شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها